Czym jest i jak działa zwolnienie elektroniczne?

 • Czym jest i jak działa zwolnienie elektroniczne?

  Zwolnienie elektroniczne (w skrócie e-ZLA) to dokument lekarski poświadczający niezdolność do pracy danej osoby wydawany w formie elektronicznej. Jest to obecnie jedyna dopuszczalna metoda wystawiania zwolnień lekarskich przez lekarzy w trakcie wizyt pacjenta w gabinecie, odwiedzin lekarza w domu czy podczas teleporady medycznej. Co zawiera takie zaświadczenie lekarskie, kto widzi jego treść i jak można uzyskać do niego dostęp?

  Czym jest elektroniczne zwolnienie lekarskie?

  Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej jest od 1 grudnia 2018 obowiązującą formą dla zwolnień wystawianych przez wszystkich lekarzy w Polsce. Zaświadczenie jest automatycznie przesyłane przez lekarza drogą elektroniczną na profil Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) płatnika składek (pracodawcy lub firmy) oraz do systemu ZUS. Ten rodzaj dokumentu nie musi być dostarczany przez pracownika osobiście do pracodawcy, jeśli pracodawca widnieje w PUE, co jest o wiele wygodniejszą opcją niż dotychczasowe zwolnienia papierowe. Lekarz rodzinny w Poznaniu może wydrukować papierową wersję zwolnienia w sytuacji kiedy:
  • podczas wizyty lekarskiej zostaniesz poinformowany, że Twój płatnik składek nie posiada profilu na PUE – wówczas jesteś zobowiązany dostarczyć pracodawcy papierową wersję zwolnienia, którą otrzymasz od lekarza. Dokument jest drukowany w trzech kopiach: poza pacjentem formularz jest także wysyłany do ZUS-u, a jeden wydruk zostaje także w dokumentacji medycznej lekarza.
  • zażądasz od lekarza lub asystenta medycznego wydruku swojego zwolnienia – nawet jeśli Twój pracodawca posiada konto PUE, lekarz rodzinny Poznań jest w stanie przygotować Ci wydruk dokumentu

  Kiedy jest wystawiane e-zwolnienie?

  Każde zwolnienie musi być wystawione w dniu wizyty lub konsultacji lekarskiej. Jeśli pacjent ulegnie wypadkowi lub kontuzji, zaświadczenie o niezdolności do pracy musi być wystawione w miejscu udzielenia pomocy doraźnej (na przykład w szpitalu na SOR). Wystawienie e-ZLA zajmuje niewiele czasu, ponieważ na podstawie numeru PESEL pacjenta system uzupełnia automatycznie większość danych w formularzu. Sam okres niezdolności do pracy jest także generowany na podstawie zasad wystawiania zwolnień określonych w przepisach.

  Co zawiera elektroniczne zwolnienie?

  Zwolnienie elektroniczne, które trafia do pracodawcy, nie zawiera numeru statystycznego choroby. Widnieje na nim jedynie okres niezdolności do pracy oraz dane lekarza wystawiającego e-ZLA. Dzięki takiemu rozwiązaniu prywatność pacjenta jest lepiej chroniona. Z kolei na prywatnym profilu mają Państwo wgląd do pełnej wersji zaświadczenia i wszystkich informacji na temat niezdolności do pracy.

  Gdzie mogę sprawdzić moje zwolnienie lekarskie?

  Zwolnienie lekarskie jest formą płatnego czasu wolnego, który jest przyznawany pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby. Istnieje możliwość sprawdzenia swojego zwolnienia lekarskiego w Internecie. Możesz również zadzwonić do swojego pracodawcy i poprosić o więcej informacji. W celu sprawdzenia terminu obowiązywania zwolnienia lekarskiego należy założyć profil na PUE ZUS lub zalogować się do Portalu Pacjent GOV. Tam możemy znaleźć wszelkie informacje o tym ile trwa zwolnienie wystawione przez lekarza oraz również, czy zostało nam wystawione zwolnienie leżące. Należy również pamiętać, że w przypadki udania się do lekarza osobiście otrzymamy papierowe zwolnienie, które w odróżnieniu od E-ZLA możemy przekazać do pracodawcy lub zostawić w swojej dokumentacji medycznej. Zwolnienie lekarskie E-ZLA, należy przekazać pracodawcy najpóźniej do 7 dni od nieobecności. Powinniśmy również pamiętać, że L4 online czyli zwolnienie lekarskie potwierdzające naszą niezdolność do pracy lekarz może wypisać tylko 3 dni do tyłu, więc jeżeli jesteście bardzo chorzy i nie jesteście w stanie pójść do lekarza należy umówić wizytę telefoniczna z lekarzem rodzinnym, który wystawi zwolnienie lekarskie i z automatu dostarczy do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz pracodawcy.
  Sprawdź: