Jak zła jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie?

Zła jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie w sposób negatywny. Smog i zawieszony pył w powietrzu to czynniki, które są złe dla życia ludzkiego. Zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem podczas bezwietrznych dni w dużych miastach. Coraz częściej, usłyszeć można, że jakość powietrza jest tak zła, że polecane jest nie opuszczanie swoich mieszkań.

Czym jest zła jakość powietrza?

Niska jakość powietrza to termin używany do opisania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Zanieczyszczenia to substancje, które mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku, takie jak pył, dym, sadza i chemikalia. W dużych miastach, często unoszą się również metale ciężkie. Zjawisko można to zauważyć na oknach budynków lub samochodach. Wysokie stężenie pyłu w powietrzu zamienia dobrą jakość powietrza w złą, która wpływa bardzo negatywnie na wiele układów w organizmie człowieka.

Wpływ powietrza złej jakości na zdrowie człowieka

Emisja dwutlenku węgla, pył w powietrzu i metale ciężkie to tylko jedne z przyczyn pogarszania się powietrza. Wpływ powietrza złej jakości na zdrowie człowieka jest ogromny. Jest to aktualnie jedno z największych zagrożeń dla ludzi żyjących w dużych aglomeracjach. Skażone powietrze atakuje układ: krążenia, oddechowy i nerwowy.

Wpływ powietrza złej jakości na układ krążenia

Stężenie pyłu w organizmie, które wykracza ponad normę może powodować niedokrwienny udar mózgu. Wpływ powietrza złej jakości na układ krążenia jest silny i może wiązać się z: nagłym zatrzymaniem serca, zawałem serca czy zaburzeniami rytmu serca. O wiele bardziej narażone są osoby, które chorują przewlekle, jednak złe powietrze atakuje również układ krążenia osób w pełni zdrowych.

Wpływ powietrza złej jakości na układ oddechowy

Skażone cząsteczki oznaczają wpływ powietrza złej jakości na układ oddechowy. Jest to jeden z najczęściej atakowanych układów i powoduje wiele chorób układu oddechowego. Skutki przebywania w miejscach, w których występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza może powodować: przewlekłe choroby płuc, upośledzenie umysłu, nasilenie objawów astmy.

Wpływ powietrza złej jakości na układ nerwowy

Powietrze, które nie może zostać oczyszczone jest niebezpieczne dla człowieka. Wpływ powietrza złej jakości na układ nerwowy jest nieodwracalny. Może ona prowadzić do wielu zmian, a także do przewlekłych stanów zapalnych. Zanieczyszczone powietrze może mieć również wpływ na pogłębianie się stanów depresyjnych i niepokoju. Inną chorobą, która przez złe powietrze może się pogłębiać jest choroba Alzheimera. Poza tym, może powodować również: upośledzenie zdolności poznawczych, zaburzać sprawność umysłową i przyspieszać starzenie się ludzi.

Zły wpływ powietrza na nasze zdrowie – jak walczyć?

Bardzo ważne jest, aby problem nie ucichł i nie był zamiatany pod dywan. U wielu ludzi widać już pierwsze objawy złego wpływu powietrza na zdrowie. Jak walczyć z zanieczyszczonym powietrzem? Warto zadbać o edukację ekologiczną. Zdrowe społeczeństwo powinno dbać o swoje zdrowie. Spaliny, złej jakości powietrze i smog to aspekty, które można poprawić poprzez odpowiednią wiedzę i rozwiązania ekologiczne. W Polsce, głównym środkiem transportu pozostaje samochód, który powoduje ogromną ilość zanieczyszczeń. Kolejnym rozwiązaniem może być wybór publicznych środków transportu, roweru lub spaceru. Duże zanieczyszczenia powoduje również sezon grzewczy i opalanie budynków mieszkalnych złej jakości opałem.