Jak zmienić lekarza rodzinnego – wszystko, co musisz wiedzieć

W ramach opieki zdrowotnej w Polsce wszyscy pacjenci objęci ubezpieczeniem NFZ posiadają możliwość wyboru swojego lekarza rodzinnego. Jest to opcja, która przysługuje każdej osobie, niezależnie od wieku. Dodatkowym uprawieniem wynikającym z tytułu przynależności do funduszu jest także zmiana lekarza. Istnieją jednak określone warunki, które należy spełnić, aby zmiana była bezpłatna. Warto poznać je, jeśli będziemy potrzebowali wybrać nowego lekarza pierwszego kontaktu.

Rejestracja u lekarza rodzinnego Poznań – zasady

Przy rejestrowaniu siebie bądź dziecka do danej placówki POZ każdy z nas zobowiązany jest wypełnić deklarację NFZ, która umożliwia pacjentowi wybór bezpłatnych usług takich jak:

  • wybór lekarza rodzinnego
  • wybór pielęgniarki
  • wybór położnej

Warunkiem koniecznym, który należy spełnić, aby powyższe świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej były dostępne dla nas nieodpłatnie, jest przystąpienie do funduszu NFZ, tzn. odprowadzanie comiesięcznych składek. Ustawa w brzmieniu z 1 lipca 2020 roku określa także konkretne zasady zmiany wybranego lekarza rodzinnego. Każdy świadczeniobiorca może nie częściej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym wybrać swojego lekarza POZ. W deklaracji NFZ, jaką składamy w przychodni, należy wskazać również powód zmiany lub podać własną przyczynę. Warto wiedzieć, że sam wybór uzasadnienia nie ma jednak wpływu na decyzję danej placówki o przydzieleniu konkretnego lekarza. W deklaracji należy podać imię nazwisko lekarza, który chcemy, żeby był naszym lekarzem rodzinnym. Wskazana przez nas zmiana dokonuje się automatycznie po złożeniu deklaracji przez pacjenta (lub jego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich).

Lekarz rodzinny Poznań NFZ – zmiana deklaracji

Każdy pacjent objęty ubezpieczeniem NFZ ma prawo do wielokrotnej zmiany swojego lekarza POZ za pomocą wyżej wspomnianej deklaracji. Warto jednak pamiętać o tym, że zależnie od wskazanego w deklaracji powodu, dana osoba może być zwolniona od uiszczenia dodatkowej opłaty w przypadku dokonania trzeciej zmiany lekarza w ciągu roku. Według ustawy do takich sytuacji zaliczamy:

  • zmianę zamieszkania
  • zaprzestanie świadczenia usług przez wybranego przez nas lekarza
  • przyczyny leżące po stronie świadczeniodawcy (np. likwidacja placówki, odejście lekarza)
  • ukończenie przez pacjenta 18. roku życia

Jeśli powód leży po stronie świadczeniobiorcy, czyli pacjenta, wybór trzeciego lekarza w ciągu tego samego roku kalendarzowego będzie wiązał się z uiszczeniem opłaty w wysokości 80zł.

Sprawdź: